ฝักบัวแบบ 5 และ 7 ฟังก์ชั่น| BESTYLE Shower : 5 and 7 Functions

BSH50
BSH51
BSH51R
BSH52
BSH53
       
BSH70