ฝักบัวแบบ 3 ฟังก์ชั่น| BESTYLE Shower : 3 Functions

BSH30
BSH31
BSH32
BSH32R
BSH34